پولیش رنگ چیست؟

پولیش ها از دسته ترمیم کننده ها و اصولا لایه بردارهای رنگ هستند. استفاده از پولیش روی رنگ خودرو میتواند به منظور رفع ایرادات احتمالی باشد، و یا پرداخت رنگ و افزایش جذابیت آن.

ریکاوری رنگ چه مراحلی دارد؟

در انجام خدمات ریکاوری رنگ بسته به وضعیت خودرو و آسیبهای آن مراحل مختلفی میتواند صورت پذیرد و یا مرحله ای به دفعات تکرار شود. در واقع در هنگام ریکاوری رنگ فارق از تعداد و ویا تنوع خدمات، هدف رساندن وضعیت رنگ خودرو به بهترین حالت خود است.

اما به صورت استاندارد خدمات زیر در فرآیند ریکاوری رنگ خودرو مورد توجه قرار میگیرد:

 • شستشوی عمیق با استفاده از مواد شوینده استاندارد
 • استفاده از پاک کننده آلودگی های فلزی
 • رفع قیر ، شیره درختان، رنگ دانه ها و دیگر آسیبهای افزوده به رنگ
 • استفاده از رینگ شو جهت جرم گیری رینگها
 • رفع رسوب موجود روی رنگ و قطعات مختلف
 • شستشوی مجدد
 • رفع رنگ پریدگی ها (قلم گیری)
 • پولیش کاری کامل ( فارق از تعداد مراحل مورد نیاز، رنگ  تا رسید به بهترین شرایط خود با رعایت استانداردهای جهانی، پرداخت میشود)
 • انجام فرآیند چربی زدایی
 • استفاده از پوشش انتخابی مشتری جهت مراقبت از رنگ ( در صورتی که مشتری پوشش سرامیکی انتخاب نکرده باشد، به صورت استاندارد خودرو با یک نانو کوت با کیفیت محافظت خواهد شد)
 • استفاده از پوشش محافظتی و باز ساز قطعات پلاستیکی
 • واکس تایر

ریکاوری رنگ و پولیش کاری هرچند از نظر فرآیند اجرایی شباهت خیلی زیادی با هم دارند اما از نظر ماهیت با هم تفاوتهای اساسی دارند

نمونه کار خدمات ریکاوری رنگ