پولیش رنگ چیست؟

پولیش ها از دسته ترمیم کننده ها و اصولا لایه بردارهای رنگ هستند. استفاده از پولیش روی رنگ خودرو میتواند به منظور رفع ایرادات احتمالی باشد، و یا پرداخت رنگ و افزایش جذابیت آن.

پولیش کاری رنگ چه مراحلی دارد؟

در انجام خدمات پولیشکاری رنگ بسته به وضعیت خودرو و آسیبهای آن مراحل مختلفی میتواند صورت پذیرد و یا مرحله ای به دفعات تکرار شود. در واقع در هنگام پولیش رنگ با توجه به نیاز و هدف شما از پولیشکاری، تعداد مراحل مشخصی از این فرآیند انجام خواهد شد

اما به صورت استاندارد خدمات زیر در فرآیند پولیش رنگ خودرو مورد توجه قرار میگیرد:

  • شستشو با استفاده از مواد شوینده استاندارد
  • رفع رنگ پریدگی ها (قلم گیری)
  • پولیش کاری بر اساس نیاز شما و هدف از پولیشکاری ( ممکن است نیاز شما فقط براق تر شدن باشد و یا رفع خط و خش در حد متوسط و یا کامل)
  • انجام فرآیند چربی زدایی
  • استفاده از پوشش محافظتی مثل واکس کارنابا، و یا واکسهای سرامیک پایه
  • واکس تایر
  • خدماتی مثل رفع قیر ، شیره درختان، رنگ دانه ها، رسوب آب و دیگر آسیبهای افزوده به رنگ میتوانند از جمله خدمات اضافه ای باشند که شما هنگام پولیشکاری ممکن هست به آن نیاز داشته باشید

ریکاوری رنگ و پولیش کاری هرچند از نظر فرآیند اجرایی شباهت خیلی زیادی با هم دارند اما از نظر ماهیت با هم تفاوتهای اساسی دارند.

نکته اول اینکه در خدمات ریکاوری رنگ، خروجی شما باید 100% واقعی باشد، برای همین مجری باید از پولیشهای با کیفیت بسیار بالا استفاده نماید. در نتیجه خروجی کار شما هم با کیفیت تر است و هم ماندگاری بیشتری خواهد داشت. در خدمات پولیش واکس اما با توجه به استفاده از واکس در پولیش کاری بخشی از خروجی کار، خروجی واقعی ناشی از پولیش و بخشی خروجی غیر واقعی ناشی از واکس هست که در نتیجه باعث خواهد شد که ماندگاری و کیفیت کار نسبت به ریکاوری رنگ پایین تر باشد.

نکته دوم اینکه در خدمات ریکاوری رنگ خدمات دهنده متخصص تصمیم میگیرد تا برای به  حداکثر رساندن کیفیت خروجی کار با رعایت استانداردهای لازم، چه مراحلی روی رنگ انجام شود و در این حالت شما به حداکثر کیفیت رنگ خودرو خود میرسید. اما در خدمات پولیش کاری، تعداد و مراحل مشخصی از کار که توسط شما و با مشاوره خدمات دهنده صورت میگیرد، روی رنگ انجام خواهد شد.

تنها پاسخ صحیح به این موضوع، این است که کاملا به خدمات دهنده ای بستگی دارد که شما انتخاب میکنید. یک سرویس پولیش کاری استاندارد نه تنها هیچ آسیبی به رنگ خودرو شما نخواهد رساند بلکه به دوام و زیبایی آن به شدت کمک میکند و در مقابل یک سرویس پولیشکاری غیر حرفه ای میتواند آسیبهای جبران ناپذیری به رنگ خودرو و سرمایه شما وارد نماید. از این رو انتخاب یک خدمات دهنده حرفه ای اهمیت بسیار بالایی دارد.

نمونه کار خدمات ریکاوری رنگ