ریکاوری رنگ

رنگ خودرو به صورت کلی از سه لایه تشکیل شده است که شامل پرایمیر (PRIMER)، لایه رنگی (BASE COAT) و در بالاترین لایه کلر (CLEAR COAT) میباشد. لایه نهایی که کلیر کوت خودرو شماست وظیفه محافظت از رنگ شما و البته جذاب تر کردن رنگ خودرو شما را بر عهده دارد. این لایه با وجود سختی بالا نسبت به لایه رنگ اصلی، در مقابل عوامل محیطی متعددی که در طول زمان با آنها در تماس خواهد بود آسیب پذیر است.

این آسیبها میتوانند ناشی از عوامل مختلف محیطی مثل