با تیم جی.کوت آشنا شوید

تیم قدرتمند جی.کوت اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد

CEO

منصور غفرانی

مدیر عامل
Director

محمد غفرانی

هیت مدیره

مهدی غفرانی

هیت مدیره
Detailars

علیرضا حکمیان

دیتیلر متخصص
Branches

حمیدرضا آذری

مشهد

جعفر نجات

مشهد

پیمان بیات

کرج

پیمان بیات

تبریز
فهرست